Kontratugilearen profila

Lapurreten eta suteen kontrako babes-sistemen, su-itzalgailuen eta suteetako ur-hartune ekipatuen mantentze-zerbitzua eta alarmak jasotzeko zerbitzua

2017-05-26

Lapurreten eta suteen kontrako babes-sistemen, su-itzalgailuen eta suteetako ur-hartune ekipatuen mantentze-zerbitzua eta alarmak jasotzeko zerbitzua

1. Erakunde adjudikatzailea: Santa Maria Katedrala Fundazioa.
2. Kontratuaren helburua:
A) Helburuaren deskribapena: lapurreten eta suteen kontrako babes-sistemen, su-itzalgailuen
eta suteetako ur-hartune ekipatuen mantentze-zerbitzua eta alarmak jasotzeko eta Santa Maria
Katedrala Fundazioaren jabetzakoak diren edo Fundazioak erabiltzeko eman dituen eraikinetako
giltzak zaintzeko zerbitzua ematea.
B) Banaketa loteka: ez.
C) Iraupena: bi urte, gehi behin-behineko bi luzapen, urtebetekoak.
3. Izapidea, prozedura eta adjudikatzeko era.
A) Izapidea: ohikoa.
B) Prozedura: irekia.
C) Era: ekonomikoki onena den eskaintza, (100 puntu arte).
Ohiz kanpoko balioak edo balio neurrigabeak dituzten eskaintzatzat joko dira, ezaugarrien
koadroko “I” atalean zehaztutako prezioak baino baxuagoak badituzte.
4. Kontratuaren gutxi gorabeherako zenbatekoa:
Kontratuaren balioa, gutxi gorabehera 44.560,00 eurokoa (BEZ gabe