Zirkulua

Santa Maria Katedrala Fundazioak sustatutako jarduerek eta zaharberritze-lanek azaleratu duten interesari esker, hiritarrak beren Katedral Zaharraz harro sentitzen dira berriro. Are gehiago, hiritarrak proiektuarekin lotzeko, Fundazioak Fundatzaileen Zirkulua kudeatzen du. Bertan, pertsona partikularrak eta enpresak zaharberritze-lanen eta kultur-jardueren babesle bihurtzen dira, maila txikian.

Zirkuluko kide izateak hainbat abantaila ematen ditu katedralaren zaharberritzearekin lotutako jardueretan, baita lehentasuna ekitaldietan eta biltzarretan ere, edota doako sarrera bisita gidatuetan eta deskontuak kideekin datozenentzat, % 30ko zerga-dedukzioa ordaindutako zenbatekoan, eta hiriarentzat sinbolikoa den proiektu integratzaile batean parte hartzearen poza.

Urteko gutxieneko bi ekarpen daude: 50 edo 100 euro.

DATUEN BABESA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 679/16 Europako Araudian (DBLO) ezarritakoarekin bat etorriz, Erabiltzaileak ematen dituen datuak fitxategi automatizatu batean gordeko dira, eta fitxategia deskribatutako helbururako prozesatuko da bakarrik. Datu horiek dagokion orrien bitartez jasoko dira, eta erabiltzaileak eskatzen duen zerbitzua eman ahal izateko beharrezkoak diren eremuak izango dituzte bakarrik.

Datu pertsonalak babes-maila egokiarekin tratatuko dira, 679/16 Europako Araudiari jarraiki, eta hirugarren batek baimenik gabe eta Erabiltzaileak eskatu ez dituen bestelako helburu batzuetarako datu horiek eskuratzea, tratatzea, galtzea edo aldatzea saihesteko beharrezko segurtasun-neurriak hartuko dira. Datu pertsonalak beste erakunde batzuei lagatzea egokitzat jotzen den kasuetan, Erabiltzaileari esanbidez jakinaraziko zaizkio fitxategiaren helburua, lagatako datuak eta hartzailearen izena eta helbidea, adierazitako proiekturako onespen argia eman dezan.

Azkenik, DBLOan ezarritakoa betez, Erabiltzaileak bere datuak aurkaratzeko, ikusteko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu, baita horren inguruan izan dezakeen edozein kontsulta edo iruzkin egiteko ere, horretarako jakinarazpen-mezu bat bidaliz protecciondatos@catedralvitoria.eus helbide elektronikora, zerbitzu horrengatik inolako kontraprestaziorik sortu gabe, edo Santa Maria Katedrala Fundazioaren bulegoetan (Aiztogile kalea 95, 01001 Vitoria-Gasteiz).