Ondarea zaharberritzea

Elizpea zaharberritzea. (2001-2007)

2001. eta 2007. urte bitartean elizpearen barrualdea zaharberritu zen, eta horri esker, elizpearen estalki polikromatuen edertasuna neurri batean berreskuratu ahal izan da. Era berean, elizpearen garapenaren historia zehaztasun handiz ezagutu ahal izan da, behin baino gehiagotan margotu dutena, gainjartzeak eta pikatzeak izan dituena, etab. Zaharberritze-lan horrekin batera, kanpoko fabrikak ere zaharberritu dira. Izan ere, horien zutabeak eta hormak sendotu dira, karesne naturaleko injekzioen bidez eta horien materialen garbiketa, junturatze eta gainerako zaharberritze-lanen bitartez.


Gainera, elizpea Fray Zacarías Martínez kalearekin komunikatzen zuten hiru bao ireki dira berriro; izan ere, hemeretzigarren mendean erreforma bat egin zen kale horretan, sestra aldatu zen eta harri-lanezko hormek bertatik elizpera iristeko bidea itxi zuten. Proiektuaren proposamena da, bao horiek berriro irekitzean, elizpea eraiki zen uneko sestra historikoa neurri batean berreskuratzea eta elizpera iristeko bide hura berriro irekitzea. Bien bitartean, baoak irekitzearen ondoriozko gehiegizko hotzarekin eta aire-korronteekin lotutako arazoak saihesteko, beirazko manpara batzuekin itxi dira baoak, Katedralaren portadak kaletik eta argiztapen zoragarriarekin ikusteko aukera emanez.